Lista e fituesve të bursës nga Fondacioni ALSAR


Komisioni ad hoc i ngritur pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, pasi shqyrtoi dosjet e aplikantëve, ka përzgjedhur 44 (dyzet e katër) fitues duke u bazuar në kriterin e notës mesatare. Per listën e plotë të fituesve klikoni këtu…


Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *