FHF: Fituesit Master Shkencor për vitin akademik 2021-2022


Njoftojmë fituesit e programit të studimit “Master i Shkencave” të paraqiten pranë Sekretarisë për të kryer regjistrimin përfundimtar. Regjistrimi do të kryhet nga vetë studenti, me një dokument identifikimi dhe mandatin e pagesës së regjistrimit në vlerën 2.000 lekë, i cili shkarkohet online në fhf.edu.al, duke klikuar këtusipas një grafiku të caktuar nga ora 10.00-14.00:

  • Më datë 03.11.2021 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gjuhësi.
  • Më datë 04.11.2021 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Letërsi.
  • Më datë 05.11.2021 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Histori.
  • Më datë 08.11.2021 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Marrëdhënie Ndërkombëtare.
  • Më datë 09.11.2021 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Arkeologji, Trashëgimi Kulturore.
  • Më datë 10.11.2021 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Gjeografi.
  • Më datë 11.11.2021 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 1-30).
  • Më datë 12.11.2021 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 31-60).
  • Më datë 15.11.2021 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 61-92).

Klikoni këtu për listën e fituesve Master Shkencor

 

 

Shpërnda lajmin: