FHF: Fituesit e programit të studimit “Master i Shkencave”, viti akademik 2023-2024


Njoftojmë fituesit e programit të studimit “Master i Shkencave” të paraqiten pranë Sekretarisë për të kryer regjistrimin përfundimtar. Regjistrimi do të kryhet nga vetë studenti, me një dokument identifikimi dhe mandatin e pagesës së regjistrimit, sipas një grafiku të caktuar:

  • Më datë 20.10.2023 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Gjuhësi, Letërsi.
  • Më datë 23.10.2023 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Histori, Marrëdhënie Ndërkombëtare.
  • Më datë 24.10.2023 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Arkeologji, Trashëgimi Kulturore.
  • Më datë 25.10.2023 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gjeografi.
  • Më datë 26.10.2023 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 1-30).
  • Më datë 27.10.2023 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 31-53).

Klikoni këtu për listën e plotë të fituesve Master Shkencor


 

Shpërnda lajmin: