FHF: Fituesit e programit të studimit “Master i Shkencave”, viti akademik 2022-2023


Njoftojmë fituesit e programit të studimit “Master i Shkencave” të paraqiten pranë Sekretarisë për të kryer regjistrimin përfundimtar. Regjistrimi do të kryhet nga vetë studenti, me një dokument identifikimi dhe mandatin e pagesës së regjistrimit, sipas një grafiku të caktuar:

• Më datë 07.11.2022 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Gjuhësi, Letërsi.
• Më datë 08.11.2022 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Histori, Marrëdhënie Ndërkombëtare.
• Më datë 09.11.2022 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Arkeologji, Trashëgimi Kulturore.
• Më datë 10.11.2022 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gjeografi.
• Më datë 11.11.2022 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 1-30).
• Më datë 14.11.2022 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 31-60).
• Më datë 15.11.2022 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 61-77).

Klikoni këtu për listën e plotë të fituesve Master Shkencor


 

Shpërnda lajmin: