KZF FHF: Vendim nr. 7 për ngritjen e qendrave të votimit


Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë shpall Vendimin Nr. 7, datë 30.05.2024, “Për ngritjen e qendrave të votimit në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë”.


 

Shpërnda lajmin: