KZF FHF: Vendim nr. 5 dhe nr. 6 për ngritjen e qendrave të votimit


Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë shpall Vendimin Nr. 5 dhe Nr. 6, datë 30.05.2024, “Për ngritjen e qendrave të votimit në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë dhe Institutit të Studimeve Evropiane”.


Shpërnda lajmin: