KIZ UT: Vendim nr. 59, datë 28.05.2024 “Për ngritjen e qendrave të votimit në FHF”


Komisioni Institucional i Zgjedhjeve i Universitetit të Tiranës, shpall Vendimin nr. 59, datë 28.05.2024, “Për ngritjen e qendrave të votimit në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë ”.


 

Shpërnda lajmin: