KZF FHF: Model kërkese për anëtar KQV


Bashkëngjitur këtu do të gjeni modelin e kërkesës për anëtar KQV-je të miratuar nga Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.


 

Shpërnda lajmin: