Hapet thirrja për pjesëmarrje në edicionin e dytë të 𝓢𝓱𝓴𝓸𝓵𝓵𝓮̈𝓼 𝓥𝓮𝓻𝓸𝓻𝓮 𝓷𝓮̈ 𝓟𝓪𝓵𝓮𝓸𝓰𝓻𝓪𝓯𝓲 𝓛𝓪𝓽𝓲𝓷𝓮


Hapet thirrja për pjesëmarrje në edicionin e dytë të 𝓢𝓱𝓴𝓸𝓵𝓵𝓮̈𝓼 𝓥𝓮𝓻𝓸𝓻𝓮 𝓷𝓮̈ 𝓟𝓪𝓵𝓮𝓸𝓰𝓻𝓪𝓯𝓲 𝓛𝓪𝓽𝓲𝓷𝓮. Në këtë shkollë verore synojmë që të përgatisim, trajnojmë e aftësojmë studiuesit dhe studentët e historisë dhe të interesuar të fushave të tjera si t’i studiojnë, lexojnë e përkthejnë dokumentet në latinisht të vështira për lexuesin normal, për shkak të llojeve të ndryshme të shkrimit, sidomos për shkak të shkurtesave të shumta që përdoreshin rregullisht në mesjetë. 𝕸𝖊̈𝖘𝖎𝖒𝖎 𝖓𝖊̈ 𝖐𝖊̈𝖙𝖊̈ 𝖘𝖍𝖐𝖔𝖑𝖑𝖊̈ 𝖛𝖊𝖗𝖔𝖗𝖊 𝖉𝖔 𝖙𝖊̈ 𝖕𝖊̈𝖗𝖖𝖊̈𝖓𝖉𝖗𝖔𝖍𝖊𝖙 𝖓𝖊̈ 𝖑𝖊𝖝𝖎𝖒𝖎𝖓 𝖊 𝖉𝖔𝖐𝖚𝖒𝖊𝖓𝖙𝖊𝖛𝖊 𝖙𝖊̈ 𝖓𝖉𝖗𝖞𝖘𝖍𝖒𝖊 𝖒𝖊𝖘𝖏𝖊𝖙𝖆𝖗𝖊, 𝖓𝖏𝖔𝖍𝖏𝖊𝖓 𝖊 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖊𝖛𝖊 𝖙𝖊̈ 𝖓𝖉𝖗𝖞𝖘𝖍𝖒𝖊 𝖙𝖊̈ 𝖙𝖊̈ 𝖘𝖍𝖐𝖗𝖚𝖆𝖗𝖎𝖙 𝖓𝖊̈ 𝖒𝖊𝖘𝖏𝖊𝖙𝖊̈, 𝖘𝖎 𝖉𝖍𝖊 𝖆𝖋𝖙𝖊̈𝖘𝖎𝖓𝖊̈ 𝖕𝖊̈𝖗 𝖙𝖊̈ 𝖉𝖆𝖑𝖑𝖚𝖆𝖗 𝖛𝖊𝖓𝖉𝖎𝖓 𝖉𝖍𝖊 𝖐𝖔𝖍𝖊̈𝖓 𝖐𝖚𝖗 𝖊̈𝖘𝖍𝖙𝖊̈ 𝖘𝖍𝖐𝖗𝖚𝖆𝖗 𝖓𝖏𝖊̈ 𝖉𝖔𝖗𝖊̈𝖘𝖍𝖐𝖗𝖎𝖒 𝖓𝖊̈ 𝖇𝖆𝖟𝖊̈ 𝖙𝖊̈ 𝖘𝖍𝖐𝖗𝖎𝖒𝖎𝖙.

Të interesuarit mundësisht me njohje Shkolla verore mirëpret studentë të ciklit të parë (Bachelor) dhe të dytë të studimeve (Master) nga Departamenti i Historisë dhe departamentet e tjera të Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, por edhe studentë e të interesuar të tjerë, që dëshirojnë të vijnë në kontakt dhe të njohin më thellë gjuhën latine, historinë dhe artin, si edhe trashëgiminë kulturore në Shqipëri.
𝓢𝓱𝓴𝓸𝓵𝓵𝓪 𝓿𝓮𝓻𝓸𝓻𝓮 𝓭𝓸 𝓽𝓮̈ 𝔃𝓱𝓿𝓲𝓵𝓵𝓸𝓱𝓮𝓽 𝓷𝓰𝓪 𝓭𝓪𝓽𝓪 1⃣7⃣2⃣1⃣ ​ 𝓴𝓸𝓻𝓻𝓲𝓴 ​ 2⃣0⃣2⃣3⃣, 𝓷𝓮̈ 𝓶𝓳𝓮𝓭𝓲𝓼𝓮𝓽 𝓮 𝓕𝓪𝓴𝓾𝓵𝓽𝓮𝓽𝓲𝓽 𝓽𝓮̈ 𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓼𝓮̈ 𝓭𝓱𝓮 𝓽𝓮̈ 𝓕𝓲𝓵𝓸𝓵𝓸𝓰𝓳𝓲𝓼𝓮̈ 𝓽𝓮̈ 𝓤𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓽𝓮𝓽𝓲𝓽 𝓽𝓮̈ 𝓣𝓲𝓻𝓪𝓷𝓮̈𝓼.
Shkolla verore zhvillohet nën përkujdesjen shkencore të Departamentit të Historisë. Stafi mësimor përbëhet nga profesorë dhe studiues të shquar nga institucione prestigjioze të studimeve historike e gjuhësore, nga Departamenti i Historisë i Universitetit të Tiranës si dhe bashkëpunëtorë të jashtëm të tij, me përvojë të gjerë në fusha që lidhen me gjuhën e kulturën latine.
𝓝𝓾𝓶𝓻𝓲 𝓽𝓸𝓽𝓪𝓵 𝓲 𝓹𝓳𝓮𝓼𝓮̈𝓶𝓪𝓻𝓻𝓮̈𝓼𝓿𝓮 𝓷𝓮̈ 𝓼𝓱𝓴𝓸𝓵𝓵𝓮̈𝓷 𝓿𝓮𝓻𝓸𝓻𝓮 𝓴𝓸𝓻𝓻𝓲𝓴 2022 𝓭𝓸 𝓽𝓮̈ 𝓳𝓮𝓽𝓮̈ 20 𝓿𝓮𝓽𝓮̈
Me përfundimin e shkollës verore, të gjithë studentët do të pajisen me certifikata të pjesëmarrjes.
Apliko tani kliko këtu…

Shpërnda lajmin: