Hapet procesi zgjedhor për përzgjedhjen nga studentët të anëtarëve përfaqësues në Bordin e Administrimit të Universitetit të Tiranës

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.782, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit, përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin, në institucionet publike të arsimit të lartë”, në Universitetin e Tiranës, hapet procesi zgjedhor, me qëllim përzgjedhjen nga studentët të anëtarëve përfaqësues të propozuar prej tyre në Bordin e Administrimit të Universitetit të Tiranës.

Shpërnda lajmin: