FHF: Botimi aktet e Forumit Studentor “Universiteti në kohën e pandemisë COVID-19; Sfida, problematika, zgjidhje”

Botim i Ri!

Doli nga shtypi botimi Aktet e Forumit Studentor “Universiteti në kohën e pandemisë COVID-19; Sfida, problematika, zgjidhje” (FHF 2021).

Ky vëllim është i pari i këtij lloji, që ka në fokus perspektivën e studentëve në lidhje sfidat me të cilat u përballën universitetet shqiptare e jo vetëm, gjatë pandemisë COVID-19.

Vëllimi vjen si produkt i Forumit Studentor të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë. Mision i FHF-së mbetet edukimi me në qendër studentin, si dhe përkrahja vazhdueshme dhe nxitja e rritjes personale dhe intelektuale e studentëve tanë.

DREJTOR I BOTIMIT: Prof. dr. Sabri LAÇI

Përgjegjëse e Botimit: dr. Elsa Skënderi

Përkujdesja grafike: Ardit Toca

Komisioni organizues i Forumit:

Elsa Skënderi (zv/dekane), Andi Pinari (zv/dekan), Rozana Rushiti (pedagoge), Regiana Hida (pedagoge), Ardit Toca (student), Klajvi Turka (student), Ina Hysa (studente), Dritan Lloçi (student), Parashqevi Petromilo (administratore, FHF), Xhulja Bygjymi (staf ndihmësakademik).

ISBN: 978-9928-358-02-8

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *