Datat e provimit për mbrojtjen e gjuhës shqipe


Kursi i Gjuhës shqipe për të huaj

Provimi i gjuhës shqipe për të huaj bëhet të premten e fundit të çdo muaji, ora 12:00 pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe duke përjashtuar muajt korrik, gusht dhe dhjetor.

Regjistrimi duhet të kryhet në sekretarinë e Departamentit një javë para datës së provimit.

Dokumente të nevojshme për regjistrim:

– Fotokopje e pasaportës;

Urdhër pagese për mbrojtjen e gjuhës shqipe

Shkarko më poshtë modelet e testeve (format pdf) sipas niveleve:

NIVELI FILLESTAR [A1]

NIVELI FILLESTAR [A2]

NIVELI MESATAR [B1]

NIVELI MESATAR [B2]

NIVELI I PËRPARUAR [C1]

NIVELI I PËRPARUAR [C2]

Shënim: Në muajin korrik dhe gusht nuk zhvillohen provime për mbrojtjen e gjuhës shqipe.

Shpërnda lajmin: