Zgjidhen Zv. Dekanët e FHF-së

 


Në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, (neni 43, pika 2) si dhe në Statutin e Universitetit të Tiranës (neni 47, pika ç) si dhe pas konsultimeve me drejtuesit e njësive bazë, sot më dt. 04.09.2020, Dekani i Fakultetit të Historisë dhe i Filologjisë, Prof. Dr. Sabri Laçi, vendosi:

  1. Dr. Agron Gjekmarkaj, emërohet  Zv.Dekan në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës;
  2. Dr. Andi Pinari, emërohet  Zv.Dekan në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës;
  3. Dr. Elsa Skënderi Rakipllari, emërohet  Zv.Dekane në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës.

Kliko këtu për Vendimin

Shpërnda lajmin: