Vijojnë regjistrimet në programin Master Profesional në Gazetarinë Investigative për vitin akademik 2022-2023


Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit çel regjistrimet për studime në programin Master profesional në Gazetari Investigative. Ky program, në vitin e dytë tashmë, është projektuar t’u ofrojë studentëve një formim intelektual dhe profesional, duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptuale dhe perspektive në fushën e medias, specifikisht në gazetarinë investigative.

Në kushtet kur gazetaria investigative në institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri u është ofruar deri tani studentëve thjesht si një lëndë të vetme, kryesisht në nivelin e parë të studimeve, programi Masteri Profesional në këtë fushë u ofron atyre njohuri dhe praktikë të thelluar në investigimet në gazetari.

Programi Master profesional”“Gazetari Investigative organizohet në këtë vit të dytë përmes gërshetimit të komponentëve teorikë me ata praktikë, duke bashkuar eksperiencat e stafeve akademike me ekspertët më të njohur të medias dhe gazetarisë në Shqipëri.

Ky program është mbështetur edhe në përvojën e Departamentit të Gazetarisë të De Monford University, në Mbretërinë e Bashkuar, përvojë e realizuar përmes bashkëpunimit që kemi pasur gjatë këtij viti me përfaqësuesit e këtij departamenti Dr. Richard Dunbery dhe Dr. Pervez Khan. Ky bashkëpunim u realizua me mbështetjen e projektit “Drejtësi për të gjithë” USAID dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar. Si rezultat i këtij bashkëpunimi dy ekspertët britanikë kanë asistuar në gjithë procesin e hartimit të kurrikulës.

Për detaje klikoni këtu…


Shpërnda lajmin: