Vendimet e KIZ UT të mbledhjes së datës 26.06.2024

Vendimi nr.74

Vendimi i KIZ UT për korrigjimin e gabimit material në vendimin e KIZ nr. 69 datë 22.06.2024, bërë në të dhënat “Vota të vlefshme” për rezultatet e zgjedhjeve për anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues student nga kategoria e studentëve

Vendimi nr. 72


 

Shpërnda lajmin: