Vendim Nr. 45, datë 10.05.2024, “Për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për “Rektor” dhe “Anëtar Senati Akademik” në UT


Vendim Nr. 45, datë 10.05.2024, “Për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për “Rektor” dhe “Anëtar Senati Akademik” në Universitetin e Tiranës, në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës” klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: