Vendim i Dekanatit për hapjen e një sesioni ekstra për pranimin, mbrojtjen e diplomave në të gjitha programet mësimore


Në përgjigje të kërkesave të studentëve, të cilët nuk kanë arritur t’i mbrojnë diplomat në sesionin e dimrit, pas konsultimeve dhe miratimit nga anëtarët e Dekanatit, u vendos që të hapet një sesion ekstra për pranimin, mbrojtjen e diplomave në të gjitha programet mësimore, me datë 28, ora 14.00 (pas përfundimit të seancave të mësimit).

Shpërnda lajmin: