Urdhër i MASR nr.293, datë 29.09.2020, “Për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2020-2021 në institucionet e arsimit të lartë”


Urdhër i MASR nr.293, datë 29.09.2020, “Për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2020-2021 në institucionet e arsimit të lartë” kliko këtu…


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *