Urdhër i Rektorit nr. 6, datë 30.06.2020, “Për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor në UT”

Shpërnda lajmin: