Urdhër i MASR, nr. 108, datë 08.05.2020, për shtyrjen e datës së zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në instituctonet publike të arsimit të lartë


Urdhër i MASR, nr. 108, datë 08.05.2020, për shtyrjen e datës së zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid-19 klikoni klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *