Thirrje për studentët e UT për aplikim për pjesëmarrje në trajnim


Në kuadër të projektit Erasmus+ WEBJOU (financuar nga BE), UT, si partner i këtij projekti, do të organizojë intervista me studentët e interesuar për të marrë pjesë në trajnimin 2 javor që do të zhvillohet në Tiranë, gjatë muajit Prill-Maj 2024. Për më shumë informacion klikoni këtu…

Trajnimi do të konsistojë në 4 kurse/module në lidhje me: Zbulimin e të Dhënave, Analizën e të Dhënave, Vizualizimin e të Dhënave, Gazetarinë e të Dhënave dhe Naracionin. Regjistrohuni këtu…


Shpërnda lajmin: