Thirrje për projekte në programin “Fondi i Brendshëm i Kërkimit i Universitetit të Tiranës”


Thirrje për projekte në programin “Fondi i Brendshëm i Kërkimit i Universitetit të Tiranës” ofron informacionin e nevojshëm për paraqitjen e projekt propozimeve për projekte kërkimore të financuara nga buxheti i Universitetit të Tiranës. Ne programin “Fondi i Brendshëm i Kerkimit” ftohen personeli akademik me kohë të plotë, të cilët janë të interesuar të angazhohen për të kontribuar. Klikoni këtu për modelin e propozimeve…


 

Shpërnda lajmin: