Pyetësor i Studentëve: “Vlerësimi i Cilësisë së mesimdhënies dhe shërbimeve në Universitetin e Tiranës”


Me qëllim vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe shërbimeve që ofron fakulteti ynë, në adresat tuaja zyrtare e-mail (emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al) është shpërndarë linku me Pyetësorin përkatës, dërguar nga Universiteti i Tiranës.

Bëhuni pjesë dhe jepni kontributin tuaj për përmirësimin e Universitetit të Tiranës.
ℹ️Pyetësor i Studenteve 15 nentor – 10 dhjetor, Jep kontributin tënd si student i UT-ës!
🔹Kontrolloni e-mailin tuaj zyrtar  në linkun https://outlook.office.com/mail/
🔹Përgjigjuni pyetjeve në mënyrë individuale
🔹Dërgoni pyetësorin e plotësuar
✅Mendimi yt ka rëndësi!

Shpërnda lajmin: