Për proçesin e aplikimit dhe regjistrimit në programet e studimit për ciklin e parë dhe të dytë, për vitin akademik 2021-2022


Kalendari i përbashkët i RASH dhe QSHA për proçesin e aplikimit dhe regjistrimit në programet e studimit për ciklin e parë dhe të dytë, për vitin akademik 2021-2022 klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: