Për masat organizative për fillimin e vitit akademik 2020-2021


Udhëzues i UT-së për zhvillimin e mësimit në distancë

Klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: