Panair virtual lidhur me projektet për ngritje kapacitetesh në arsimin e lartë organizuar nga Zyrat Kombëtare Erasmus+ dhe EACEA


Klikoni këtu për më shumë informcion lidhur me projektet për ngritje kapacitetesh në arsimin e lartë organizuar nga Zyrat Kombëtare Erasmus+ dhe EACEA


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *