Njoftim për praktikën profesionale 2021-2022

Të gjithë të diplomuari e FHF  që kanë fituar diplomën universitare në fushën e mësuesisë mund të aplikojnë për të kryer praktikën profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit përmes E-albania. Procesi i aplikimit  do të kryhet online duke filluar nga  data 13.09.2021.

Shpërnda lajmin: