Njoftim për organizimin e trajnimit “Përdorimi i platformave dhe aplikacioneve në mësimdhënie”


Në kuadër të projektit “Modernizimi i kurrikulave dhe mësimdhënies në programet MP Mësuesi në FHF, UT”, financuar nga MAS, në datën 3 nëntor 2023, ora 14:00 – 15:30, salla 324, në ambientet e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, do të zhvillohet Trajnimi: “Përdorimi i platformave dhe aplikacioneve në mësimdhënie”, nga Prof.asoc.Dr. Sonila Papathimiu.

Janë të ftuar të marrin pjesë anëtarë të personelit akademik dhe studentë në vitin e dytë në MP Mësuesi nga të gjitha Departamentet e Fakultetit.

Pjesëmarrësit do pajisen me certifikatë.


 

Shpërnda lajmin: