FHF organizon trajnimet: “Përdorimi i platformave dhe aplikacioneve në mësimdhënie” dhe “Përdorimi i lojërave online për nxitjen e përfshirjes së nxënësve në klasë”


Në kuadër të projektit “Modernizimi i kurrikulave dhe mësimdhënies në programet MP Mësuesi në FHF, UT”, financuar nga MAS, në datat 15-16 mars 2023, ora 14:00 – 16:00, salla 324, do të zhvillohen Trajnimet: “Përdorimi i platformave dhe aplikacioneve në mësimdhënie” dhe “Përdorimi i lojërave online për nxitjen e përfshirjes së nxënësve në klasë”.

Janë të ftuar të marrin pjesë anëtarë të personelit akademik dhe studentë në vitin e dytë në MP Mësuesi.


Shpërnda lajmin: