Njoftim për miratimin e datës 15 mars 2024, si ditë pushimi


Data 15 mars 2024, do të jete ditë pushimi në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Tiranës.
Për personelin akademik, zëvendësimi i kësaj dite pune, sipas kalendarit mësimor, do të bëhet në datën 19 mars 2024, ose në datën 26 mars 2024.
Për personelin ndihmësakademik, zëvendësimi i kësaj dite pune, do të bëhet në një nga ditët e shtuna, brenda muajit prill 2024.


 

Shpërnda lajmin: