Njoftim për kandidat për Sekretar të KZF-së

KOMISIONI ZGJEDHOR I FAKULTETIT (KZF)


Në bazë të nenit 7, të Rregullores së Zgjedhjeve “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, njoftohen të gjithë anëtarët e PERSONELIT ADMINISTRATIV, për të vetëkandiduar pranë KZI-it, për SEKRETAR të KZF-së (Komision i  Zgjedhjeve në fakultet), në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.

Të interesuarit për të qenë sekretar të KZF-së mund të depozitojnë pranë KIZ-it, kërkesën e tyre deri në datën 11 shkurt 2019, nga ora 8:00- 16:00.

 

Shpërnda lajmin: