Njoftim për adresën e Komisionit të Apelimit


Këto do të jenë adresat, për çfarëdolloj komunikimi apo ushtrimi të së drejtës së ankimimit:

Komisioni i Apelimit

Godina “Liria”,

Qyteti Studenti,

Tiranë

E-mail: komisioniapelimit.ut@gmail.com


 

Shpërnda lajmin: