KZF – Njoftim për qendrat e votimit


KZF Njoftim për ndarjen e komisioneve të qendrave të votimit për trupën zgjedhore kliko këtu…


 

Shpërnda lajmin: