Konferencë mbi Drejtësinë Transitore me temën e Personave të Zhdukur


Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me OSBE do të organizojë Konferencën 2021 mbi Drejtesinë Transitore, me temën e Personave të Zhdukur. Projekti për ndërtimin e kapaciteteve të institucioneve dhe profesionistëve shqiptarë në fushën e drejtësisë transitore përmes ngritjes së një Programi Master në Drejtësinë Transitore. Bashkëngjitur gjeni thirrjen për pjesëmarrje. 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *