Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë dhe Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, Korçë organizojnë konferencën shkencore ndërkombëtare “Politikat gjuhësore mbi pakicat në Ballkan: arritje dhe perspektiva”


Departamenti i Gjuhësisë, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës dhe të Letërsisë, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë organizojnë konferencën shkencore ndërkombëtare “Politikat gjuhësore mbi pakicat në Ballkan: arritje dhe perspektiva” që do të organizohet në Korçë, në 12 nëntor 2021. Me poshtë programi do të gjeni programin e Konferencës:


Shpërnda lajmin: