KIZ UT: Udhëzime “Për KZF-të, zgjedhësit dhe vëzhguesit”


Komisioni Institucional i Zgjedhjeve në Universitetin e Tiranës, shpall Udhëzimet, datë 28.05.2024 “Për KZF-të, zgjedhësit dhe vëzhguesit”.


 

Shpërnda lajmin: