Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të UT-së në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke


Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke, për vitin akademik 2021-2022.
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke
për vitin akademik 2021-2022.

https://www.muni.cz/en

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;
– Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për trajnim.

Kohëzgjatja e bursave:
– 5 + 2 ditë;

Fushat e studimit:

Për më shumë informacion për mobilitetet e stafit klikoni në adresën: https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/THIRRJA-Masaryk-staf-22.02.2021.docx.pdf


 

Shpërnda lajmin: