FHF: Mbi probleme të etikës digjitale


Më 28 mars 2023, u zhvillua në mjediset e Fakultetit ‘Agora reflektive institucionale për të dhënat e studimit mbi “Etikën digjitale në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë”’. Ky aktivitet u realizua kuadër të projektit kërkimor “Etika Digjitale: Agora humane dhe institucionale”, projekt i mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSH) dhe Universiteti i Tiranës.

Takimi, që u zhvillua me stafin akademik e administrativ të Fakultetit, u drejtua nga zv.dekania Dr. Elsa Skënderi dhe gjetjet e projektit u prezantuan nga prof.asoc.dr Majlinda Keta (FSHS) dhe koleget e saj të projektit prof. Sinaj, Goga, Busho.

Idetë, reflektimet dhe sugjerimet e tjera nga ana e stafit të FHF-së, në lidhje me përvojat dhe përmirësimin e rritjen e standardeve në fushën digjitale do të jenë pjesë e Letrën Politike që do t’iu adresohet politikëbërësve dhe vendimarrësve universitarë me qëllim që Universiteti i Tiranës si “Universiteti Digjital” të jetë edhe i bazuar në parimet juridike, etike e digjitale.


Shpërnda lajmin: