DGK organizoi konferencën shkencore me titull “Kanalet televizive shqiptare në rrjetet sociale”


U zhvillua sot në ambjentet e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë konferenca shkencore me titull “Kanalet televizive shqiptare në rrjetet sociale”, një projekt i realizuar nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit (DGK), me mbështetjen e Autoritetit të Mediave Audiovizive – AMA.

Të pranishëm në këtë konferencë ishin drejtues, studiues, pedagogë e studentë të Departamentit.
Përshëndetën këtë aktivitet dekani i Fakultetit, prof.dr. Sabri Laçi, shefi i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit prof.dr. Mark Marku, si dhe drejtoresha e AMA-s Armela Krasniqi.
Konferenca e sotme kishte si synim prezantimin e gjetjeve të studimit mbi përmbajtjet video të televizioneve në rrjetet sociale si dhe audiencës së gjeneruar prej tyre. Studimi u konceptua në disa faza, ku u përfshi monitorimi, anketimi dhe analiza e të dhënave.

Pjesë e këtij projekti gjatë fazës së anketimit ishin dhe studentë të Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit.


Shpërnda lajmin: