FHF: Fituesit Master Profesional për vitin akademik 2021-2022


Njoftojmë fituesit e programit të studimit “Master Profesional” të paraqiten pranë Sekretarisë për të kryer regjistrimin përfundimtar. Regjistrimi do të kryhet nga vetë studenti, me një dokument identifikimi dhe mandatin e pagesës së regjistrimit i cili shkarkohet online duke klikuar këtu, sipas një grafiku të caktuar:

  • Më datë 3,4,5, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Histori, Mësuesi
  • Më datë 6 nëntor, ora 10:00-13:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjuhë-Letërsi, Mësuesi
  • Më datë 8,9,10 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gjuhë-Letërsi ,Mësuesi
  • Më datë 11,12 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjeografi, Mësuesi, GIS, Guidë turistike
  • Më datë 13 nëntor, ora 10:00-13:00  do të kryhet regjistrimi i fituesve në degët Gjeografi, Mësuesi, GIS, Guidë turistike
  • Më datë 15 nëntor, ora 10:00-16:00  do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën,   Gjuhë-Letërsi, Mësuesi, për të gjithë ata të cilët nuk mundën të jenë prezent në ditët e caktuara sipas grafikut së mësipërm.
  • Më datë 16 nëntor, ora  10:00-16:00  do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Histori, Mësuesi, për të gjithë ata të cilët nuk mundën të jenë prezent në ditët e caktuara sipas grafikut së mësipërm.
  • Më datë 17 nëntor, ora  10:00-16:00  do të kryhet regjistrimi i fituesve në degët Gjeografi, Mësuesi, GIS, Guidë turistike, për të gjithë ata të cilët nuk mundën të jenë prezent në ditët e caktuara sipas grafikut së mësipërm.

Klikoni këtu për listën e fituesve Master Profesional

 

Shpërnda lajmin: