Vendimi 47, datë 14.04.2020 i Rektorit të UT-së


Vendimi 47, datë 14.04.2020 i Rektorit të UT-së për një ndryshim në Vendimin 21, datë 29.01.2020 dhe Vendimin 200, datë 20.11.2019 “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentore të Fakulteteve të UT-së

Për më shumë informacion klikoni Vendimin 47, datë 14.04.2020


Shpërnda lajmin: