𝗗𝗮𝘁𝗮𝘁 𝗲 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗺𝗲𝘃𝗲 𝗽ë𝗿 𝘀𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝗻 𝗲 𝘃𝗷𝗲𝘀𝗵𝘁ë𝘀 𝗽ë𝗿 𝘃𝗶𝘁𝗶𝗻 𝗮𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯


– 07.09.2023 – 15.09.2023 (𝓻𝓲𝓹𝓻𝓸𝓿𝓲𝓶𝓮)

– 21.09.2023 – 22.09.2023 (𝓼𝓮𝓼𝓲𝓸𝓷 𝓮𝓴𝓼𝓽𝓻𝓪 𝓹𝓮𝓻 𝓿𝓲𝓽𝓮𝓽 𝓯𝓾𝓷𝓭𝓸𝓻𝓮: 𝓭𝓮𝓻𝓲 𝓷𝓮 𝓭𝔂 𝓹𝓻𝓸𝓿𝓲𝓶𝓮)

– 26.09.2023 – 29.09.2023 (𝓹𝓻𝓸𝓿𝓲𝓶𝓮/ 𝓶𝓫𝓻𝓸𝓳𝓽𝓳𝓮 𝓭𝓲𝓹𝓵𝓸𝓶𝓪𝓼𝓱)


Departamenti i Gazetarisë datat e specifikuara kliko këtu…


Departamenti i Historisë datat e specifikuara kliko këtu…


Shpërnda lajmin: