Urdhëri 104, datë 30.04.2020 i MASR “Për mbylljen e vitit akademik 2019-2020”


Urdhëri 104, datë 30.04.2020 i Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë “Për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 nga institucionet e arsimit të lartë, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, të shkaktuar nga pandemia e COVID-19” klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: