Urdhër i Rektorit të UT-së mbi zhvillimin e sezonit të vjeshtës 2020-2021 

Shpërnda lajmin: