Struktura master 2018-2019

Me kohë të plotë


Viti i parë: Master i shkencave dhe Master Profesional

Mësim: 29.10.2018 – 22.12.2018       Pushim:  2.12.2018 –   06.01.2019

Mësim: 07.01.2019 – 16.02.2019

Provime: 16.02.2019 – 10.03.2019

Mësim: 11.03.2019 – 15.06.2019

Provime: 15.06.2019 – 07.07.2019

 

Viti i dytë: Master i shkencave

Mësim: 15.10.2018 – 22.12.2018       Pushim: 23.12.2018 – 06.01.2019

Mësim: 07.01.2019 – 09.02.2019

Riprovime: 05.02.2019 – 08.02.2019 (pas orës 14:00)

Provime: 19.02.2019 – 02.03.2019

Mësim: 04.03.2019 – 08.06.2019

Riprovime: 04.06.2019 – 07.06.2019 (pas orës 14:00)

Provime:  09.06.2019 – 02.07.2019

Riprovime: 03.07.2019 – 05.07.2019

Mbrojtje diplome: 12.07.2019

Java XV e secilit semestër do të zëvendësohet të shtunave ose në ditë të tjera të mundshme. Oraret e zëvendësimit, pas mirëkuptimit me studentët, do t’u bëhen të ditura sekretareve respektive në Sekretarinë Mësimore.

Praktika në terren apo institucione llogaritet brenda javëve mësimore dhe do të planifikohet nga departamentet.

Shpërnda lajmin: