Për ngritjen e Komisionit të Doktoratave


Vendim Nr.1, datë 28.09.2020, “Për anëtarët e Komisionit të Përhershëm të Gradës Shkencore Doktorkliko këtu…


  • Shkresa e Rektorit UT, 2571/1, datë 11.09.2020, “Për ngritjen e Komisionit të Doktoratave” (kliko këtu…)
  • Vendim 31, datë 16.09.2020 i Dekanit FHF për fillimin e procedurës për ngritjen e Komisionit të Përhershëm në nivel njësie kryesore për dhënien e gradës shkencore “Doktor” (kliko këtu…)
  • Urdhër Nr.7, datë 16.09.2020 i Dekanit FHF  për fillimin e procedurës për ngritjen e komisionit për dhënien e gradës shkencore “Doktor”  (kliko këtu…)
  • Njoftim i Kryetarit të Komisionit të Zgjedhjeve për shpalljen e procesit zgjedhor për Anëtar të Komisionit të Përhershëm në FHF për dhënien e gradës shkencore “Doktor” (kliko këtu…)
  • Fletë aplikimi për Anëtar të Komisionit të Përhershëm në FHF për dhënien e gradës shkencore “Doktor” (kliko këtu…)

 

Shpërnda lajmin: