Njoftim për perjashtimin nga tarifa e shkollës për vitin akademik 2018 – 2019


Lajmërohen të gjithë studentët e ciklit të parë Bachelor që deri në datë 7 Dhjetor 2018, ora 13.00, pranohen dokumentat për përjashtimin nga tarifa e shkollës. Studentët që plotësojnë kriteret dhe dokumentacionin ligjor të përjashtimit ose reduktimit të tarifës së shkollimit pasi plotësojnë kërkesën e mëposhtme i paraqesin ato pranë Sekretarisë Mësimore të Fakultetit. 

Shkarko këtu KËRKESËN PËR PËRJASHTIM NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT “BACHELOR” – ME KOHË TË PLOTË

Shpërnda lajmin: