FHF: Njoftim administrativ për bursat, përjashtimet dhe reduktimet e tarifave të shkollimit për vitin akademik 2021-2022


Në zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019 për përfitimin e bursave, njoftojmë se kanë filluar aplikimet për bursë

  • Bursën mund t’a përfitojnë vetëm studentët e ciklit të parë bachelor dhe që plotësojnë dokumentacionin sipas linkut (kliko këtu…)
  • Dorëzimi i dokumentacionit nga studentët do të bëhet online (apliko këtu) dhe fizikisht në kutitë e vendosura në hollin e Fakultetit nga data 21/10/2021 deri në 18/11/2021.
  • Së bashku me dokumentacionin duhet të bashkëngjitet dhe kërkesa e studentit për t’u trajtuar me bursë (modeli kliko këtu…)

Në zbatim të V.K.M-së Nr. 40 datë 23.01.2019 dhe VKM-së Nr. 251 datë 27.03.2020 për përjashtimin nga tarifa e shkollimit 

  • Njoftojmë se përjashtimin nga tarifa mund t’a përfitojnë vetëm studentët e ciklit të parë bachelor dhe që plotësojnë dokumentacionin sipas linkut (kliko këtu…)
  • Dorëzimi i dokumentacionit nga studentët do të bëhet online (apliko këtu) dhe fizikisht pranë Sekretarisë Mësimore sipas degëve përkatëse nga data 21/10/2021 deri në 18/11/2021.
  • Së bashku me dokumentacionin duhet të bashkëngjitet dhe kërkesa e studentit për përjashtimin nga tarifa (modeli kliko këtu…)


Bazuar në VKM-në Nr. 780 datë 26.12.2018, për reduktimin në masën 50% të tarifës së shkollimit

  • Njoftojmë se përjashtimin nga tarifa mund t’a përfitojnë vetëm studentët e ciklit të dytë Master, dhe që plotësojnë dokumentacionin sipas linkut (kliko këtu…)
  • Dorëzimi i dokumentacionit nga studentët do të bëhet online (apliko këtu) dhe fizikisht në kutitë e vendosura në hollin e Fakultetit nga data 21/10/2021 deri në 18/11/2021.
  • Së bashku me dokumentacionin duhet të bashkëngjitet dhe kërkesa e studentit për reduktim nga tarifa e shkollimit (modeli kliko këtu…)

Shënim: Studentët duhet të logojnë me adresën e Fakultetit emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al per të kryer aplikimin online. Studentët e vitit të parë master aplikimi do të kryhet më vonë pasi të mbarojë  procesi i regjistrimit dhe pajisja me adresë studenti nga Fakulteti.  Për informacione të mëtejshme të ndjekin faqen e Fakultetit fhf.edu.al 


Shpërnda lajmin: