Njoftim mbi periudhën e vetëkandidimit për anëtarë të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) të UT, përfaqësues i studentëve

Shpërnda lajmin: