Mundësi për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus +, në Universitetin e Valladolid, Spanjë


📌Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e pare të viti akademik 2023-2024, në Universitetin e Valladolid, Spanjë.
📌Llojet e mobilitetit / kohëzgjatja:
* Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë (5 + 2 ditë);
📌Fushat:
👉Për më shumë informacion mbi departamentet e universitetit pritës:
📌Bursat përfshijnë:
* Kompensimi ditor për stafin (160 Euro/ditë);
* Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)
👉Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
📎Afati për aplikim: 29 Shtator 2023 ora 11:00 (spanish time).
👉Për të aplikuar klikoni në këtë link:
👉Për më shumë informacion:
👉Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Sektorin për Marrëdhëniet me Jashtë në adresën: iro@unitir.edu.al.
ℹ️I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.
😃Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!

Shpërnda lajmin: